datasikkerhedspolitik

Carbon-rep persondatapolitik


Formålet med vores persondatapolitik er at forklare hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysinger, således at der sker en ansvarlig behandling af alle personlige oplysninger vi modtager.

Personlige oplysninger er alle oplysninger, der kan anvendes til at identificere en person, herunder vedkommendes for- og efternavn, ansættelsessted, e-mailadresse og andre kontaktoplysninger.


Carbon-rep gør brug af personoplysninger for at kunne administre vores aftaler med kunder, leverandører og andre interessenter.

Vi  indsamler kun de personoplysninger som er nødvendige for at kunne levere en given ydelse.

Oplysningerne indsamles via Carbon-rep’s direkte kontakt med dig som kunde/leverandør/interessent, med det formål at levere en aftalt ydelse/opfylde en indgået kontrakt


Dine oplysninger opbevares i den periode leverancen foregår plus garantiperiode og i overenstemmelse med eksisterende lovkrav.


Jobansøgninger til opslåede stillinger slettes efter 6 måneder med mindre andet ønskes af ansøger

Uopfordrede jobansøgninger opbevares ligeledes i 6 måneder, hvis ikke andet er anført af ansøger.

Der gælder for begge typer ansøgninger at der inden opbevaring søges særskilt samtykke fra ansøger til opbevaring.


Carbon-rep videregiver ikke dine oplysninger til 3. part med henblik på markedsføring


Carbon-rep videregiver kun dine personlige oplysninger hvis det kræves ved lovgivning eller hvis der foreligger en retskendelse.

Udover de oplysninger, som du selv afgiver i forbindelse med kontakten med Carbon-rep anvender hjemmesiden cookies med det formål at analysere besøgsmønstre til opdatering af hjemmesiden og dens indhold.


Carbon-rep har sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om personoplysninger.


Du har altid ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger Carbon-rep har registreret om dig. Du har også altid ret til at rettet og opdateret dine personoplysninger – ligeledes til at få slettet dine personoplysninger, så længe det ikke er i strid med eksisterende lovgivning eller sætter os ude af stand til at overholde indgåede aftaler.