Betingelser & FAQ

Betingelser, garantier og spørgsmål

Ud fra modtaget billedmateriale eller ved syn på vores adresse, gives et tilbud før reparation.

Ved indlevering skal emnet være helt afmonteret og rengjort. Lejer og indvendig kabelføring kan blive siddende. Eventuelle afmonteringer og rengøring vil blive faktureret. Vi foretager ingen efterfølgende monteringer eller justeringer. Vore priser er ab værksted inkl. moms og lakarbejde.


Miljøtillæg:

For bortskaffelse af carbonrester og kemikalier, samt filtre og værnemidler, pålægges alle værkstedsopgaver et miljøtillæg på kr. 50,-

Finish: 

Carbonstrukturer skal altid overfladebehandles for at undgå fugt- og UV-nedbrydning. Vores malerafdeling arbejder både med airbrush og PVC-applicationer. Slutlakken er acrylfernis for at få en overflade, som kan arbejde med de vridninger, der forekommer i et cykelstel under brug. Overfladen er gennemhærdet efter 14 dage. Lad ikke emnet hænge i det lakerede område, og polér ikke, før lakken er gennemhærdet. Resultatet kommer så tæt på originalen som muligt, men variationer kan dog forekomme, især i lyse lakområder, perlemor og metallic, samt synlige vævninger.

P.S. Vi udfører KUN lakarbejde i forbindelse med carbon-reparation eller ombygning.

Rengøring: Alm. sæbevand og en blød børste/klud. Tåler ikke højtryksrens eller opløsningsmidler.

Reparationstiden 

beregnes fra modtagelse af emnet. Alt reparationsarbejde på værkstedet er 100% håndarbejde, så den forventede arbejdstid er en vurdering ud fra, hvad der i forvejen ligger af opgaver når vi modtager det nye emne. Reparationstid kan være meget svær at forudsige, men vi gør hvad der er muligt for at levere hurtigt.

Du får direkte besked, når arbejdet er udført.

Alt arbejde udføres mod betaling ved afhentning (kontant eller kort), eller indbetaling før afsendelse.

Garanti på reparation af carbon-skader.

Carbon-rep tester in-house alle reparationer før overfladebehandling og udlevering.

Emnerne skal minimum leve op til samme krav som emnet havde oprindeligt, med mindre der specifikt er taget forbehold for andet i skriftligt tilbud.

Vores test bliver udført internt efter retningslinker fra projektaftale ( brudstyrketest jfr. DIN EN 14764 ) med Teknologisk Institut.Garantiens omfang:

Carbon-rep yder 12 måneders garanti* på carbon-reparationer udført på ikke fleksible emner, gældende fra fakturadato.

For reparation på teamrammer, pro- og tidligere prorammer ydes 6 måneders garanti.

På genopbygning af slidte/læderede lejeskåle ydes 6 måneders garanti ved samtidig montering af Ninja-lejer. Garantien er afhængig af rammens generelle tilstand og kræver, at lejerne monteres på vores værksted.

Garantien dækker re-reparation af samme emne og kan ikke ændres til kontant betaling/økonomisk erstatning.

Garantien bortfalder ved videresalg eller ændringer i struktur eller overflade.Dokumentation:

Garantireparationer udføres kun mod forevisning af faktura med påført garantiperiode - alternativt faktura og skriftligt tilbud omfattende garantibetingelser og periode.Hvad er omfattet af garantien:

Garantien omfatter selve carbon-reparationen og kun denne.

Garantien er gældende ved korrekt brug og vedligehold.

Vi forbeholder os ret til at re-reparere defekte rammer og gafler. Re-reparation medfører ikke, at der påløber en ny reklamationsperiode.*Hvad dækker garantien ikke:

Garantien dækker ikke på sliddele, fleksible dele, ved pludseligt opståede ydre påvirkninger, fx slag, slid og tryk, samt ved eventuelle følgeskader i forbindelse med andre fremtidige skader på samme emne. Vi kan desværre heller ikke garantere for reparationer udført på steder, hvor der indgår aluminium mod carbon (pga galvanisk tæring), da reparation ikke stopper denne process og de oxiderede område frastøder omkringliggende materiale.

Skader forårsaget af ukorrekt brug, manglende vedligehold osv, styrt og overbelastinger, overspænding, modificering af forgaffel eller påmontering af yderligere produkter er alle undtaget af garantien.

Lakskader samt skader efter hop eller overbelastninger er ligeledes ikke dækket af garantien.

Carbon-rep udfører reparationer, modifikationer og unika opbygninger efter ønske og tilbud, og kan ikke drages til ansvar for eventuel frafald af anden garanti på de bearbejdede emner.

Yderligere omkostninger såsom samling, transport osv er ikke omfattet af garantien.  

Håndtering af personlig data: Af hensyn til fremtidig garanti på vores arbejde, gemmen mailkorrespondance sendt til Carbon-rep vedrørende konkrete arbejdsopgaver, ligesom vi ved modtagelse af emner, anmoder om telefonnummer som direkte kontakt. Hermed giver Kunden tilladelse til at vi registrerer disse oplysninger i forbindelse med den konkrete sag.Opbevaring:

Vi opbevarer færdigt reparerede dele i 3 mdr. fra første meddelelse er fremsendt. Herefter pålægges morarentesats der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 8,00 %-enheder + 0,5 % svarende til Nationalbankens udlånsrente på fakturabeløbet, samt opbevaringsgebyr på kr. 150,-/ md.

Ombyggede emner, reparerede emner samt ny-støbninger betragtes, medmindre anden skriftlig aftale er indgået, som Carbon-rep's ejendom indtil fuld betaling har fundet sted.  Ved manglende afhentning efter 6 måneder, forbeholder vi os ret til at videresælge emnet til anden side.

Vi forbeholder os ret til at afvise modtagne emner, hvor skaden afviger væsentligt fra det opgivne.

Sagsomkostningerne for dette udgør kr. 375,- som vil blive faktureret før udlevering/afsendelse.

Evt. forsendelsesudgifter betales af ejer/kunde. 

Ofte stillede spørgsmålBliver reparationen lige så stærk som før skaden?

Ja. Vi benytter i store træk samme teknikker som fabrikkerne, hvor cyklerne bliver fremstillet og reparationsområderne får maksimal kontakt med de oprindelige fibre.

Bliver reparationen usynlig?

Nej, men tæt på. Vi har i sagens natur ikke støbeforme, så alle overflader bliver slebet i facon og efterfølgende overfladebehandlet, så de kommer så tæt på originalen, som det kan lade sig gøre. Der er stort set aldrig nogen ændring i faconen.

Hvordan skal jeg indlevere cyklen?

Alle vores arbejdsgange er baseret på helt afmonterede rammer, hvilket også omfatter forgaffel, sadel og drivlinje.


Afmontering skal ske af hensyn til håndteringen under slibning, opbygning, ved bagning og i sprøjtekabinen, men også af hensyn til lejer, som helst ikke skal have carbonstøv. Selve lejet kan vi lukke af med specielle afdækninger, hvilket kun kan lade sig gøre, når fx kranksæt er afmonteret.

Derudover må der ikke komme olie eller fedt på vores værksted og i nærheden af de åbne carbonfibre.


Så afmonteringen har med andre ord ikke noget at gøre med, hvor på rammen skaden er placeret. Og så er det billigere at sende en afmonteret ramme :-)

Vi kan afmontere for kr. 750,- pr påbegyndt time. Det samme gælder, hvis vi skal afmontere for at kunne besigtige en skade. Ved modtagelse af monterede eller beskidte rammer, vælger vi i hvert tilfælde, om vi vil afmontere og rengøre eller pakke alt ind og dermed bruge lidt mere tid på arbejdet. Prisen vil være den samme og bliver faktureret som "rengøring".

Kan jeg få min ramme repareret og leveret uden lak?

Nej, Carbonfibre skal altid overfladebehandles, og vi vil ikke risikere, at andre sliber for meget i strukturen, så styrken bliver nedbrudt.

Kan jeg få reparationen hurtigere igennem end det, der står i tilbuddet?

Ja, mod et hastetillæg til overarbejde er det muligt at kappe nogle dage af, men vi kan ikke gå på kompromis med de mellemliggende hærdetider.

Kan man også reparere hjul?

Ja, i nogle tilfælde, men ikke alle. Det er afhængig af skaden. Hjulet skal både ende med at være stærkt, i balance og have en optimal bremseflade. Hvis ét af disse punkter ikke kan opfyldes, vil vi sige nej til opgaven, af hensyn til din sikkerhed.

Jeg er styrtet, men kan ikke se nogle skader. Kan I gennemlyse den?

Vi kan teste cyklen i testbænk, endoskopi og ekstern visuel gennemgang, samt styrketest af gaffelben. En cykelramme er pga trykposer i fabrikationsformen ikke hel glat indvendigt, og det er derfor ikke muligt at registrere brud via røntgen eller andre gennemlysninger. 

Reparerer I andet end cykler?

Ja, vi reparerer også dele til MC, racerbiler, både, fly og alt andet, der er fremstillet af kulfiber eller kevlar.

Kan I reparere mens jeg venter?

Ja, hvis du venter længe nok :-) En carbonreparation kræver flere forskellige processer og mellemliggende hærdninger, så det er desværre ikke en over-night process. Ved tilbudsgivning og indlevering bliver du oplyst om reparationstid, da det også afhænger af aktuel ordremængde.

Kan jeg få min ramme lakeret helt om hos jer?

Nej. Kapaciteten på vores maleværksted er normeret til at servicere reparationerne. Vi udfører ikke specifikke lakopgaver. Desværre er der også en del rammefabrikater på markedet, som indeholder slipmiddel-/silikonerester som ikke er forenelig med de laktyper, som er tilladt her. Det giver derfor ikke et optimalt resultat og vi har derfor fravalgt heloplakering af emner, vi ikke selv har støbt. Hvis du vælger at få rammen lakeret et andet sted, skal du være opmærksom på, at carbonemner ALDRIG må sand- eller glasblæses. Hvis der slibes ind til fibrene, mister rammen sin oprindelige styrke og egenskab.

Ordner I alt papirarbejde ved forsikringsskader?

Nej, Vi sender et tilbud som din forsikring skal godkende, du indleverer emnet til os, vi reparerer, du betaler til os og sender regningen til din forsikring, som refunderer beløbet ud fra de forsikringsbetingelser du har på den aktuelle police.